Geldigheid zoals aangegeven bij de actie zelf, indien van toepassing.